Turnieje sportowe pn. „Ze sportem za pan brat”. Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia

2009-03-15 21:30

Cykl 3 turniejów sportowych organizowanych przez nas dla wychowanków kilku placówek wsparcia dziennego.

·        I Turniej Halowej Piłki Nożnej dla młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w zajęciach na świetlicach oraz objętych wsparciem pedagogów ulicy odbędzie się 26 marca 2009 r. w hali MOSiR

·        Letni Turniej Sprawnościowy połączony z piknikiem zaadresowany jest do podopiecznych 8 placówek wsparcia dziennego i podopiecznych pedagogów ulicy odbędzie się 30 maja 2009 r. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus”

·        V Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci z klas IV-VI zaadresowany do podopiecznych 5 placówek wsparcia dziennego oraz pedagogów ulicy odbędzie się w listopadzie 2009 r.

Termin realizacji: od 10 marca do 30 listopada 2009 r.