Ave Gosć Radomski "Stać ich na medale"

2009-12-09 13:14

Turniej piłkarski świetlic środowiskowych... Chcieliśmy pokazać, że nasi podopieczni mogą zdobywać pierwsze miejsca-mówi s.Małgorzata Binkowska