najmłodsi dzielnie walczyli...

najmłodsi dzielnie walczyli...